Rätt IT-verktyg
för din strategi

Rätt IT-verktyg för din strategi

Vi är en IT-avdelning. För små och medelstora företag, som inte har en egen. Det har vi varit sedan starten 1993. Och vi är själva en mindre organisation. Det gör att vi vet hur mindre företag fungerar – och vilka IT-lösningar som funkar bäst. Våra tjänster bygger på den erfarenheten och är en kombination av personlig service, taktiskt stöd, snabb support och smarta molntjänster.

Användarstöd

Det kan vara skönt att ringa någon ibland. Inga mellanhänder, köer eller långa växelsekvenser – Bara riktigt bra support.

IT-säkerhet

IT-säkerhet är mycket mer än brandväggar och virusskydd. Ju mer information vi hanterar i våra system, desto mer utsatta blir de.

Drift/Hosting

I en hostad lösning förvaras mail, program, kod, stora datavolymer och dokument precis som om det vore på din egen dator.

Leasing/Hyra

Vi kan leverera IT- och dokumentslösningar där kostnaderna delas upp över tid med ett brett urval av bindningstider..

Användarstöd

Det kan vara skönt att ringa någon ibland. Inga mellanhänder, köer eller långa växelsekvenser – Bara riktigt bra support.

IT-säkerhet

IT-säkerhet är mycket mer än brandväggar och virusskydd. Ju mer information vi hanterar i våra system, desto mer utsatta blir de.

Drift/Hosting

I en hostad lösning förvaras mail, program, kod, stora datavolymer och dokument precis som om det vore på din egen dator.

Leasing/Hyra

Vi kan leverera IT- och dokumentslösningar där kostnaderna delas upp över tid med ett brett urval av bindningstider..