Hostade lösningar

Hos nästan alla företag utgör tillgången till dokument, mail och program en ytterst viktig del i det dagliga arbetet. Man arbetar idag via många olika enheter som alla har unik hårdvara, uppkoppling och plats. Det är telefoner, surfplattor, datorer och olika kontor. Att ha full access till företagets olika system vart man än är någonstans och hur man än ansluter sig är idag en självklarhet. Lösningen kan se ut på många olika sätt beroende på vilka system, applikationer, databaser eller krav man har. I vissa fall är serverlösningar fortfarande det bästa alternativet.

Med våra lösningar kan du arbeta mot ett Fjärrskrivbord eller en Remote-App på en central server eller i en molnserver, där varje användare har sin egen profil. Här kan man förvara mail, program, kod, stora datavolymer och dokument precis som om det vore på din egen dator. Allt känns och ser likadant ut. Skillnaden är att allt finns tillgängligt från vilken enhet eller geografisk plats som helst. Dessutom äger man informationen och har full kontroll på vad som lagras och hur det lagras. All information är samlad, ordnad och skyddad mot dataförluster, insyn och eventuella intrång.

Skydda dig mot dataförluster

Vill du veta mer om våra hosting-lösningar och hur vi kan tillgodose just dina behov?
Hör av dig på 031 – 380 14 00 eller maila salj@micropter.se