Pagiad

Pagiad är sedan 2022 en del av Micropter-koncernen.

Pagiad AB är ett mindre IT bolag med säte på Öckerö. Genom Pagiad har vi fått möjligheten att ta hand om IT-behoven hos företagen som utgår ifrån Göteborg skärgård. Med tekniker som utgår ifrån öarna och har en god kännedom om både kultur och geografi har vi en lokal närvaro och mycket kortare kontaktvägar än de flesta andra IT-bolag.

Med ytterligare teknisk styrka och resurser hoppas vi kunna förvalta både förtroende och relationerna på bästa möjliga vis.

Har ni några frågor eller funderingar kring hur samarbetet kan komma att se ut framöver får ni gärna höra av er!

Ring eller maila till:
support@micropter.se
031-380 14 00

Trygg och stabil IT-partner