Ett samtal bort: 031-380 14 00

IT-avdelning

För de flesta företag idag utgör fungerande IT en vital del för möjligheten att verka och leverera effektivt. Samtidigt är IT ofta något som kräver mycket tid och förknippas med stora utgifter.

I vår tjänst IT-avdelning till ett fastpris ingår allt från löpande drift, användarsupport och strategi till inköp och utveckling. Den är formad efter dina specifika behov och du kan därmed alltid känna dig trygg med att få den support som din verksamhet kräver - utan några oförutsägbara utgifter.

Vår IT-avdelning blir helt enkelt er.

Varför och för vem?

Kontrollerade driftskostnader

För vår IT-avdelning budgeterar ni en fast månadskostnad per användare, anpassad efter era specifika behov. Inga oförutsägbara utgifter eller fakturor som ingen förstår.

Förbättra ert fokus och frigör interna resurser

Ni slipper att själva lägga tid och energi på att förstå er på komplicerad IT och lämnar problemlösningen åt oss.

Lägg ansvaret och risken på oss

Med en fast månadskostnad kan du känna dig trygg med att vårt fokus alltid ligger på en problemfri och högpresterande IT-miljö. Du slipper dolda vinstintressen och överdrivna supporttimmar.

Få tillgång till bred, flexibel och pålitlig kunskap

Undvik driftstopp och onödig nertid orsakad av till exempel kunskapsluckor, sjukdom eller olösta problem. Med oss som IT-partner får du tillgång till en bred, alltid tillgänglig och uppdaterad IT-support.

"Låt Micropter ta över ansvaret, så ni slipper."

17625057_ml.jpg